Месец: декември 2020

Изводи и аспекти на усъвършенстване от анкетно проучване за качеството на предлагания обяд в начален етап

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Тази анкета имаше за цел да проучи Вашето виждане и оценка на качеството на предлагания обяд като здравословно…