ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Month: април 2020

Как да получите продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за ученици от 1-4 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НАУЧЕНИЦИ от I – IV КЛАС, В дните 29 и 30април 2020 г.  от 7:00 часа до 14:00часа заповядайте в двора на училищетоза получаване на 420 грама кашкал и 1 кг и 800 грама краставици по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“,ДФ „Земеделие“ за периода 13.03 – 29.04.2020 г. Получаването ще сеизвърши в двора на училището. За целта следва да влезете от […]

Провеждане на родителски срещи в електронна среда I – IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО, Съгласно Годишния план за дейността на училището и график за провеждане на родителски срещи,на 29 април от 18:00 часа ще се проведат онлайн родителски срещи относно обратна връзка за резултатите от обучението към момента  за учениците от 1-4 клас и възможности за развитие и повишаване на успеха […]

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Тази година отваряме вратите на училището виртуално!Чрез галерията от снимки и видеоклипа можете да се разходите в  корпуса за първи клас, който е с ограничен  достъп само за първокласници. Виртуална разходка по всяко време Представяме Ви професионален профил на класните ръководители.Следете на сайта за датата и часа на провеждане на онлайн връзка с ръководството […]

Отлагане от задължително обучение в първи класа за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители, В раздел „Прием “ – Първи клас на сайта ни има публикувана информация за процедурата по отлагане от задължително обучение в първи клас.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И НАСОКИ : ПЛАН-ПРИЕМ VIII КЛАС НА СЛЕДНИЯ ЛИНК Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип […]

Информация за дните 13.04.2020 г. – 20.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Ваканцията на учениците е в дните 17 -20 април, включително. За дните 13-16 април няма да се провежда дистанционно обучение по седмично разписание. Във виртуалните класни стаи  по учебни предмети са публикувани задания за самостоятелно изпълнение от учениците. Занимания по проекти, допълнително консултиране на ученици с обучителни затруднения, кариерно развитие ще се провеждат […]

Към началото