ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Month: март 2020

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Моля попълнете публикуваната анкета в меню „АНКЕТИ“ относно виждането Ви по организацията и ефективността на дистанционното обучение. Вашето мнение е от изключителна важност за нас и цели подобряване начина ни на работа за качествено и достъпно обучение за високи резултати.

За приема в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всичко за приема в първи клас ще прочетете в меню ПРИЕМ, I клас. Следете сайта ни за актуална информация и новини по дейностите на приема. Очаквайте график за Отворените врати, когато ще имате възможност да се запознаете с организацията на учебния процес, материалната база и преподавателския екип.

Относно достъп до училище до 29.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ,  Със заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на г-н Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването  са преустановени учебните занятия  на територията на Република България до 29.03.2020 г. ОУ „Димитър Талев“ ще осъществява дистанционна форма на обучение. Достъпът на родители и други външни лица в училище е забранен! При необходимост от административна услуга, ползвайте […]

В помощ на ученика и родителя при провеждане на онлайн обучение във виртуални класни стаи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, За да успеете успешно да се включите във виртуалните класни стаи трябва да напишете адрес: https://classroom.google.com/ След това изписвате целия адрес който са Ви предоставили класните ръководители и е създаден персонално за Вашето дете (e-mail adress, който ще трябва да активирате с влизане в gmail.com) ЗА КОНСУЛТАЦИЯ при възникнали трудности и […]

Уважаеми родители и ученици, „Правилник за дейността на основно училище „Димитър Талев“ при извънредни ситуации“ е публикуван на сайта в раздел<Училищни документи> в категория <Училищни нормативни документи>

Правилникът конкретизира правата и задълженията на участниците в образователния процес – учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. С този правилник се урежда дейността на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив в условия на извънредни и непредвидени обстоятелства, които са пречка за физическо присъствие на ученици и педагогически специалисти в училище и не […]

ОТНОСНО: Информация от РЦПППО – Пловдив

Уважаеми родители и колеги,във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.2.Консултиране на родителите относно възможностите за […]

Към началото