ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Year: 2020

НАГРАЖДАВАНЕ ТРАДИЦИОННИ КОЛЕДНИ КОНКУРСИ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“

НАГРАДИ 1 място: ваучер 50 лв. 2 място: ваучер 30 лв. 3 място: ваучер 20 лв ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:  КАКВО Е ЗА МЕН КОЛЕДА? 1 място: Мари Жиговечка, 6.б клас 2 място: Никол Шопова, 4.в клас 3 място: Васил Мадански, 3. г клас ВТОРА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ЗА…1 място: Елица Стоицева, 4.д клас 2 […]

Учебен процес 04.01-31.01.2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че учебният процес за периода 04.01 – 31.01.2021 г. ще се реализира при следната организация: 1. За учениците от I – IV клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение чрез присъствено обучение по утвърденото седмично и дневно разписание. 2. За учениците от V – VII клас, обучавани в […]

Учениците от модела 1 : 1

В рамките на 2 дни с много динамика и работа в дигитална среда бяха използвани следните инструменти: Google classroom – за организация на виртуалната класна стая; Google docs – за създаване на пикселни русунки; Jamboard – вместо интерактивна бяла дъска; Google Meet – за обяснени и разяснение от г-н Добрев и разбира се Забавление и […]

Изводи и аспекти на усъвършенстване от анкетно проучване за качеството на предлагания обяд в начален етап

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Тази анкета имаше за цел да проучи Вашето виждане и оценка на качеството на предлагания обяд като здравословно и пълноценно хранене на учениците. Резултатите от анкетата  ни дават обратна връзка от Вас и от педагогическите специалисти в начален етап на основното образование, както и ще определят необходимостта от последващи действия, както от наша, […]

Виртуално училище за родители

Страх и тревожност – как ги предаваме на децата си? Средата, в която живеем, се променя и се развива бързо и обществото се изправя пред все повече нови предизвикателства.  Всичко започва от нас самите. Голяма част от ежедневието ученикът прекарва в образователна институция. И някъде по средата между учебната и домашната среда трябва да имаме еднакви […]

Към началото